Lịch sử 7 – Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7

Lịch sử lớp 7 – Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7, Để học giỏi hơn môn Lịch sử 7, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Lịch sử 7 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Lịch sử của học sinh lớp 7.

Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

lich su 7 - giai bai tap sgk lich su lop 7

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

 • Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
 • Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
 • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I – Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

 • Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê – Phần 1
 • Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê – Phần 2

Chương II – Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

 • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 1
 • Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) – Phần 2
 • Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1
 • Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 2

Chương III – Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

 • Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 1
 • Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 2
 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 1
 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 2
 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 3
 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 4
 • Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần – Phần 1
 • Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần – Phần 2
 • Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 1
 • Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 2
 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương IV – Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

 • Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
 • Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 1
 • Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 2
 • Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 3
 • Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 1
 • Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 2
 • Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 3
 • Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 4
 • Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương V – Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

 • Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 1
 • Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 2
 • Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 1
 • Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2
 • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 1
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 2
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 3
 • Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 4
 • Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI – Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 1
 • Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 2
 • Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX – Phần 1
 • Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX – Phần 2
 • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • Bài 30: Tổng kết

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Lịch sử lớp 7 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

Giải bài tập Content

Expand All
Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Mục học SGK Content
0% Complete 0/11 Steps
Mục học SGK Content
0% Complete 0/9 Steps
Mục học SGK Content
0% Complete 0/10 Steps
Mục học SGK Content
0% Complete 0/6 Steps

DMCA.com Protection Status