Trả lời câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 18 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 7:

* Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 – 1409)

– Tháng 10-1407, một người yêu nước là Trần Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm minh chủ. Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế ở Yên Mô (Ninh Bình).

– Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.

– Tháng 12-1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở bến Bô Cô (Nam Định). Từ đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ các nơi kéo về theo nghĩa quân.

– Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa từ đó tan rã dần.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status