Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 7:

Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 7:

– Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất, ở kinh đô ở Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ thống từ trung ương đến địa phương.

– Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long).

– Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc ( Thừa Thiên).

– Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status