Trả lời câu hỏi 5 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 5 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tính hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 12 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tình hình thương nghiệp nước ta thời đó rất phát triển. Nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là các nghề thủ công cổ truyền sản xuất ra nhiều hàng hóa có chất lượng cao, tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển. Từ đó, cả hai thấy cần thiết phải có sự trao đổi mua bán hàng hóa cho nhau.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status