Giải bài 1 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 2.

Đề bài 1 Trang 125 SGK Lịch sử 7:

Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ?

Lời giải câu 1 Trang 125 SGK Lịch sử lớp 7:

Sở dĩ Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì:

– Đoạn Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Có nhiều cồn, cù lao, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp. Địa hình này thuận lợi để dấu quân phục kích dành thế chủ động, bất ngờ tấn công tiêu diệt quân giặc.

– Vì có vị trí hiểm yếu như vậy, Nguyễn Huệ đã chọn khúc sông này làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status