Trả lời câu hỏi 4 Bài 24 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 24 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về phong trào nhân dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7:

– Quy mô: diễn ra quyết liệt trên đại bàn rộng khắp.

– Thời gian: diễn ra lâu dài, có những cuộc khởi nghĩa kéo dài đến 30 năm.

– Mục đích đấu tranh: chống chính quyền Lê – Trịnh, địa chủ, quan lại, ổn định đời sống.

– Đặc điểm: diễn ra lẻ tẻ, phân tán, tự phát, chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

– Tính chất: mang tính chất phong kiến.

– Kết quả: đều thất bại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status