Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

– Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status