Giải bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần – Phần 1.

Đề bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử 7:

Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

Lời giải câu 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 7:

Sau chiến tranh chống Mông – Nguyên, xã hội ngày càng có sự phân hóa:

– Vương hầu, quý tộc tích thêm nhiều ruộng đất, là tầng lớp có đặc quyền, đặc lợi.

– Tầng lớp địa chủ có nhiều ruộng đất tư cho nong dân cày cấy để thu tô.

– Nông dân cày cấy ruộng công ở các làng xã là tầng lớp đông đảo nhất, nông dân lĩnh canh đông hơn trước.

– Tầng lớp thợ thủ công, thương nhân chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng ngày càng đông.

– Nông nô, nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, họ bị lệ thuộc vào quý tộc

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status