Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Ôn tập chương II và chương III.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7:

Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông – Nguyên thời Trần:

  • Thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi cuộc kháng chiến.
  • Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến.
  • Những gương tiêu biểu về lòng yêu nước, bất khuất trong mỗi cuộc kháng chiến.
  • Một vài ví dụ về tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến thời Lý – Trần.
  • Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của những cuộc kháng chiến thời Lý – Trần.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7:

Nội dung Thời Lý Thời Trần
Thời gian bắt đầu và kết thúc 1075 -1077 1258 – 1288
Đường lối kháng chiến – Đánh vào âm mưu xâm lược của địch.

– Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúng vào nước ta, giành thắng lợi quyết đinh.

– Vườn không nhà trống.

– Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

– Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta.

Những tấm gương tiêu biểu Lý Thường Kiệt, Tông Đàn, Lý Kế Nguyên Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái,…
Nguyên nhân thắng lợi – Ý chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

– Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt.

– Tinh thần đoàn kết toàn dân.

– Chiến lược, chiến thuật tài tình của vua tôi nhà Trần.

– Sự đóng góp quan trọng của các danh tướng.

Ý nghĩa – Buộc quân Tống phải bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

– Nền độc lập tự chủ được bảo vệ./p>

– Đập tan ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

– Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

– Củng cố khối đoàn kết toàn dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status