Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 4.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 25 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 7:

Vua Quang Trung chuẩn bị cho việc đại phá quân Thanh như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 7:

– Tháng 12-1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến công ra Bắc.

– Quang Trung tuyển thêm quân ở Nghệ An, Thanh Hóa.

– Mở cuộc duyệt binh lớn ở Vĩnh Doanh (Vinh, Nghệ An) và làm lễ tuyên thệ.

– Mở tiệc khao quân để tấn công quân Thanh vào đúng tết Nguyên Đán, làm cho địch bất ngờ không kịp trở tay.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status