Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 27 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7:

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7:

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ rối ren, triều đình Nguyễn thối nát, bảo thủ, ươn hèn, ra sức bóc lột nhân dân. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở cả miền xuôi và miền núi, có sự liên kết phối hợp với nhau…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status