Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 24 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 24 Trang 118 SGK Lịch sử lớp 7:

Những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài như:

– Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) nổ ra ở Sơn Tây.

– Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770) hoạt động khắp vùng Thanh Hóa, Nghệ An.

– Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 – 1751) lấy núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) làm căn cứ và lan ra khắp các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang.

– Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751) hoạt động rộng rãi khắp Hải Phòng, Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An.

– Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 – 1769) vùng Sơn Nam, Tây Bắc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status