Giải bài 2 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 147 SGK Lịch sử 7:

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật thời kì này phản ánh điều gì?

Lời giải câu 2 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Những thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX chứng tỏ các ngành khoa học xã hội như Sử học, Địa lý, Y học nước ta thời kì này phát triển rất rực rỡ, cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nam đương thời, tiếc rằng nó không được nhà nước sử dụng và phát huy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status