Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 7:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 7:

Không phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần vì đó chỉ là cái cớ để quân Minh xâm lược nước ta. Nhà Minh cũng như các triều đại phong kiến phương Bắc khác, luôn nuôi ý định thôn tính nước ta và sẵn sàng kéo quân sang xâm lược khi có điều kiên.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status