Giải bài 2 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII.

Đề bài 2 Trang 119 SGK Lịch sử 7:

Nhận xét về tính chất và quy mô của phong trào nông dân đàng ngoài ở thế kỉ XVIII. So sánh với các thế kỉ trước.

Lời giải câu 2 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7:

– Phong trào nông dân Đàng Ngoài ở thế kỉ XVIII diễn ra trên quy mô rộng lớn, từ miền ngược đến miền xuôi. Tuy nhiên, các phong trào diễn ra còn lẻ tẻ, phân tán và chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

– So với các thế kỉ trước: phong trào nông dân thời kì này diễn ra nhiều hơn, tồn tại trong thời gian lâu hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status