Trả lời câu hỏi 2 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7:

Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc đẩy mạnh công cuộc khai hoang đã tăng thêm diện tích ruộng đất canh tác, giải quyết việc làm cho dân nghèo.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status