Soạn bài – Chữa lỗi dùng từ

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 – 69 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chữa lỗi dùng từ sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chữa lỗi dùng từ

I. Lặp từ

Giải câu 1 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu sau đây:

a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

(Thép Mới)

b) Truyện dân gian còn có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian.

Trả lời:

a) Từ “tre” được lặp lại 7 lần, “giữ” 3 lần, “anh hùng” 2 lần.

b) Lặp là lỗi lặp thừa từ ngữ (truyện dân gian).

Giải câu 2 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ a có gì khác việc lặp từ ở ví dụ b?

Trả lời:

a) Đây là phép lặp có chủ đích nhằm làm tạo nhịp điệu cho lời văn, gợi hình ảnh, nhấn mạnh sức mạnh của tre.

b) Lặp là lỗi lặp thừa từ ngữ (truyện dân gian) làm cho câu văn không trôi chảy, gây cảm giác nặng nề.

Giải câu 3 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ.

Trả lời:

– Bỏ từ ngữ lặp, viết lại câu, ví dụ: Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc nó hay Em rất thích đọc truyện dân gian vì loại truyện này có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

– Thay thế từ ngữ lặp bằng các đơn vị đồng nghĩa, ví dụ: Truyện dân gian có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc thể loại này.

II. Lẫn lộn các từ gần âm

Giải câu 1 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Trong các câu sau, những từ nào dùng không đúng?

a) Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

b) Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Trả lời:

a) Từ dùng sai là từ thăm quan

b) Từ dùng sai là từ nhấp nháy

Giải câu 2 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Nguyên nhân mắc các lỗi trên là gì?

Trả lời:

Nguyên nhân dùng sai là do lẫn lộn với các từ gần âm.

– Trường hợp (a) này người sử dụng lẫn 2 từ thăm quan và tham quan (nghĩa là tận mắt xem xét để mở rộng hiểu biết hay thưởng thức).

– Trường hợp (b) này người sử dụng lẫn với từ Nhấp nháy – mở ra lại nhắm lại liên tiếp, hoặc chỉ ánh sáng lúc loé lên, lúc tắt liên tục; mấp máy chỉ chuyển động khẽ, liên tiếp.

Giải câu 3 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Hãy viết lại các từ bị dùng sai cho đúng.

Trả lời:

Sửa lại:

– Thay từ thăm quan thành tham quan

– Thay từ nhấp nháy thành mấp máy

III. Luyện tập

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Hãy lược bỏ những từ trùng lặp trong các câu sau:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.

b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Trả lời:

Cả ba câu đều mắc lỗi: lỗi lặp thừa từ.

Sửa lại:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng rất lấy làm quý mến bạn ấy.

b) Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện vì họ đều là những người có phẩm chất tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng làm con người trưởng thành.

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.

c) Vùng núi này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

Trả lời:

Các câu đều mắc lỗi lẫn lộn các từ gần âm

– Hãy so sánh để phân biệt ý nghĩa của các từ gần âm, dễ nhầm lẫn:

+ linh động / sinh động: linh động nghĩa là không gò bó, câu nệ vào khuôn mẫu, không theo nguyên tắc một cách cứng nhắc; sinh động nghĩa là có khả năng gợi ra những trạng thái, hình ảnh ở nhiều dạng vẻ khác nhau như cuộc sống thực.

+ bàng quang / bàng quan: bàng quang chỉ bộ phận chứa nước tiểu; bàng quan là thái độ thờ ơ, xem mình như người đứng ngoài, làm như không có quan hệ đến mình.

+ thủ tục / hủ tục: thủ tục chỉ những việc làm phải theo trình tự đã quy định; hủ tục chỉ những phong tục đã lạc hậu, lỗi thời, không lành mạnh.

– Chữa lại là:

+ Thay linh động bằng sinh động

+ Thay bàng quan bằng bàng quan

+ Thay thủ tục bằng hủ tục

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chữa lỗi dùng từ

I – LẶP TỪ

Câu 1: Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu sau đây:

a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

(Thép Mới)

b) Truyện dân gian còn có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian.

Trả lời:

Những từ ngữ giống nhau có trong đoạn trích:

a) – tre – tre (bảy lần)

– giữ – giữ (bốn lần)

– anh hùng – anh hùng (hai lần).

b) – truyện dân gian – truyện dân gian (hai lần)

Câu 2: Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ a có gì khác việc lặp từ ở ví dụ b?

Trả lời:

Việc lặp lại từ tre ở ví dụ a nhằm mục đích nhấn mạnh ý, tạo nhịp điệu hài hoà như một bài thơ cho văn xuôi. Còn lặp từ ở ví dụ b là lặp lỗi làm cho cấu văn rườm rà, nặng nề.

Câu 3: Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ.

Trả lời:

Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ như sau:

Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng, kì ảo.

II – LẪN LỘN CÁC TỪ GẦN ÂM

Câu 1: Trong các câu sau, những từ nào dùng không đúng?

a) Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

b) Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Trả lời:

Trong câu a) từ dùng sai: thăm quan.

Trong câu b) từ dùng sai: nhấp nháy.

Câu 2: Nguyên nhân mắc các lỗi trên là gì?

Nguyên nhân mắc lỗi: Người sử dụng nhớ không chính xác hình thức ngữ âm của từ.

Câu 3: Hãy viết lại các từ bị dùng sai cho đúng.

Sửa lại:

Câu a: Thay thăm quan bằng tham quan

Câu b: Thay nhấp nháy bằng mấp máy

III – LUYỆN TẬP

Bài 1: Hãy lược bỏ những từ trùng lặp trong các câu sau:

a) Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.

b) Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Trả lời:

a) Bỏ các từ: bạn, ai, cũng, rất, lấy làm, bạn, Lan.

– Câu trở thành: Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quý mến.

b) Bỏ: câu chuyện ấy; thay câu chuyện này bằng chuyện ấy; thay những nhân vật ấy bằng đại từ thay thế họ; thay những nhân vật bằng những người.

– Câu trở thành: Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Bỏ: Lớn lên vì nghĩa của từ này trùng với nghĩa của từ trưởng thành.

– Câu trở thành: Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

Bài 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.

c) Vùng núi này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu của việc dùng từ sai ở những câu đó là do đều mắc lỗi nhầm lẫn các từ gần âm với nhau.

a) Từ dùng sai: linh động

Thay lại: Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Từ dùng sai: bàng quang

Thay lại: Có một số bạn còn bàng quan với lớp.

c) Từ dùng sai: Thủ tục

Thay lại: Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status