Giải câu 1 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Trong các câu sau, những từ nào dùng không đúng?

a) Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh.

b) Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.

Trả lời:

Trong câu a) từ dùng sai: thăm quan.

Trong câu b) từ dùng sai: nhấp nháy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status