Giải câu 1 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu sau đây:

a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

(Thép Mới)

b) Truyện dân gian còn có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian.

Trả lời:

Những từ ngữ giống nhau có trong đoạn trích:

a) – tre – tre (bảy lần)

– giữ – giữ (bốn lần)

– anh hùng – anh hùng (hai lần).

b) – truyện dân gian – truyện dân gian (hai lần)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status