Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ trang 69 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?

a) Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Có một số bạn còn bàng quang với lớp.

c) Vùng núi này còn khá nhiều thủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,…

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu của việc dùng từ sai ở những câu đó là do đều mắc lỗi nhầm lẫn các từ gần âm với nhau.

a) Từ dùng sai: linh động

Thay lại: Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người.

b) Từ dùng sai: bàng quang

Thay lại: Có một số bạn còn bàng quan với lớp.

c) Từ dùng sai: Thủ tục

Thay lại: Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status