Soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (Tuần 21)

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân trang 28 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (Tuần 21), sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân

Giải câu 1 (Trang 28 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.

Trả lời:

nghĩa vụ – công dân

quyền – công dân

ý thức – công dân

bổn phận – công dân

trách nhiệm – công dân

công dân – gương mẫu

công dân – danh dự

danh dự – công dân

Giải câu 2 (Trang 28 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B:

A

B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

Trả lời:

Cụm từ Ý thức công dân

Quyền công dân

Nghĩa vụ công dân
Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác

Giải câu 3 (Trang 28 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng năm câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Trả lời:

Dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân

Câu 1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.

Trả lời:

– Nghĩa vụ công dân

– Quyền công dân

– Ý thức công dân

– Bổn phận công dân

– Trách nhiệm công dân

– Công dân gương mẫu

– Danh dự công dân.

Câu 2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B:

A

B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

Trả lời:

– Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi. -> Quyền công dân

– Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. -> Ý thức công dân

– Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. -> Nghĩa vụ công dân

Câu 3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng năm câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

Trả lời:

Ngàn đời sau chúng ta vẫn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về nghĩa vụ “cùng nhau giữ lấy nước”. Bởi vì, có thực hiện được lời dạy đó, chúng ta mới không phụ công dựng nước của các vua Hùng. Tuổi nhỏ chúng em phải cố gắng học hành, có nhiều kiến thức, thành người tài giỏi đi xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Chúng em luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng để chống mọi sự phá hoại của kẻ thù. Chúng em tham gia tùy theo sức của mình để cùng cha anh xây dựng đất nước phồn vinh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status