Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B?

Câu hỏi 2 (Trang 28 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (Tuần 21) trang 28 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

A

B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

Trả lời:

Cụm từ Ý thức công dân

Quyền công dân

Nghĩa vụ công dân
Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status