Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa?

Câu hỏi 1 (Trang 28 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (Tuần 21) trang 28 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự.

Trả lời:

nghĩa vụ – công dân

quyền – công dân

ý thức – công dân

bổn phận – công dân

trách nhiệm – công dân

công dân – gương mẫu

công dân – danh dự

danh dự – công dân

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status