Soạn bài – Danh từ (Tiếp theo)

Soạn bài Danh từ (Tiếp theo) trang 108 – 110 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Danh từ (Tiếp theo) sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Danh từ (Tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng

Giải câu 1 – Danh từ chung và danh từ riêng (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu sau vào bảng phân loại:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bảng phân loại:

soan bai - danh tu (tiep theo) - cau hoi 1 sgk trang 108

Trả lời:

Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương, …

Bảng phân loại:

soan bai - danh tu (tiep theo) - tra loi cau hoi 1

Giải câu 2 – Danh từ chung và danh từ riêng (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Nhận xét về cách viết danh từ riêng trong câu trên.

Trả lời:

Danh từ riêng viết hoa, danh từ chung nếu đứng đầu câu thì viết hoa (Vua).

Giải câu 3 – Danh từ chung và danh từ riêng (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Nhắc lại các quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh hoạ. Cụ thể:

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.
– Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,…

soan bai - danh tu (tiep theo) - cau 3 trang 109 - ghi nho

Trả lời:

Với mỗi quy tắc viết hoa sau đây, hãy cho 3 ví dụ minh hoạ:

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành, … (Trần Hưng Đạo là một trong những là quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử); Hà Nội, Hải Phòng, Tản Viên,… (Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam)

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: Mao Trạch Đông, Ken-nơ-đi, Bắc Kinh, Mát-xcơ-va,… (Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc)

– Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương, …: Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Báo Hoa học trò, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,…

II. Luyện tập

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:

Ngày xưa, / ở/ miền/ đất/ Lạc Việt, / cứ/ như/ bây giờ/ là/ Bắc Bộ/ nước/ ta, / có/ một/ vị/ thần/ thuộc/ nòi/ rồng, / con trai/ thần/ Long Nữ, / tên/ là/ Lạc Long Quân.

(Con Rồng cháu Tiên)

Trả lời:

– Các danh từ chung như: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, …

– Danh từ riêng như: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, …

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Các từ được im đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao?

a) Chim, Mây, NướcHoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.

c) […] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.

Trả lời:

– Câu (a): Các danh từ Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ Mi viết hoa là đúng, vì đây là các danh từ riêng. Thông thường, các từ này là danh từ chung. Ở đây Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ Mi là tên của các nhân vật cụ thể nên được xem như danh từ riêng.

– Câu (b): Út là tên riêng nên viết hoa; vua là danh từ chung, viết hoa là sai.

– Câu (c): ngựa là danh từ chung, không viết hoa; Cháy là tên làng – danh từ riêng, viết hoa là đúng.

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 110 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Có bạn chép đoạn thơ trong SGK trang 110 của nhà thơ Tố Hữu mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng.

Trả lời:

Ai đi Nam Bộ
Tiền Giang, Hậu Giang
Ai vô thành phố
Hồ Chí Minh
rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, Khánh Hòa
Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng …
Ai vô đó với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa – Việt Nam yêu quý
Rằng nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Danh từ (Tiếp theo)

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu trên vào bảng phân loại ở SGK trang 108.

Đọc câu văn sau:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trả lời:

– Các danh từ đươc điền vào trong bảng như sau:

Danh từ chung: Vua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện.

Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

Câu 2: Nhận xét về cách viết các danh từ riêng trong câu trên.

Trả lời:

Trong câu đã dẫn, chữ cái đầu tiên của tất cả các bộ phận tạo thành danh từ riêng (chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng tạo thành danh từ riêng) đều được viết hoa.

Câu 3: Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh hoạ cụ thể.

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.
– Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,…

Trả lời:

Quy tắc viết hoa:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của tiếng.

Ví dụ: Lê Hoài Nam, Huế, Đà Nẵng…

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài:

– Nếu là tên người, địa phương Trung Quốc phiên âm qua từ Hán Việt viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên tạo nên tiếng.

Ví dụ: Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh…

– Tên người, tên địa lí phiên âm qua tiếng Việt:

+ Tên người: Chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên của họ, đệm và tên, ví dụ: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin.

+ Tên địa lí: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, giữa các tiếng có thể có hoặc không có gạch nối, ví dụ: Mixixipi, Đanuýp, Vác-sa-va…

Tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này, ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội Thiêu niên…

Luyện tập bài Danh từ tiếp theo trang 109, 110 SGK Văn 6

Bài 1: Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu văn ở bài tập 1.

Trả lời:

– Các danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tèn.

– Các danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Bài 2: Các từ được in đậm được đây có phải là danh từ riêng hay không? Vì sao?

a) Chim, Mây, NướcHoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.

c) […] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.

Trả lời:

Các từ in đậm:

a) Chim, Mây, Nước, Hoa

b) Út

c) Cháy

Đều là những danh từ riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng của một sự vật cá biệt, duy nhất mà không phải dùng để gọi chung một loại sự vật.

Bài 3: Có bạn chép đoạn thơ trong SGK trang 110 của nhà thơ Tố Hữu mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng.

Trả lời:

Đoạn thơ được viết lại như sau:

Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp Việt Bắc Việt Nam mồ ma giặc Pháp Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, Khánh Hòa

Ai vô Phan Giang, Phan Thiết

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năra dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng…

Ai vô đó với đồng bào đồng chí

Nói với Nửa -Việt Nam yêu quý

Rằng nước ta là của chúng ta

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status