Giải câu 3 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ (Tiếp theo) trang 109 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học, cho ví dụ minh họa cụ thể.

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.
– Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,…

Trả lời:

Quy tắc viết hoa:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của tiếng.

Ví dụ: Lê Hoài Nam, Huế, Đà Nẵng…

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài:

– Nếu là tên người, địa phương Trung Quốc phiên âm qua từ Hán Việt viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên tạo nên tiếng.

Ví dụ: Đặng Tiểu Bình, Bắc Kinh…

– Tên người, tên địa lí phiên âm qua tiếng Việt:

+ Tên người: Chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên của họ, đệm và tên, ví dụ: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin.

+ Tên địa lí: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, giữa các tiếng có thể có hoặc không có gạch nối, ví dụ: Mixixipi, Đanuýp, Vác-sa-va…

Tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu giải thưởng, huân huy chương: Viết hoa chữ cái dầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này, ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội Thiêu niên…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

 

DMCA.com Protection Status