Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ (Tiếp theo) trang 109 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Các từ được in đậm được đây có phải là danh từ riêng hay không? Vì sao?

a) ChimMâyNước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

b) Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bánh nhỏ.

c) […] Khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.

Trả lời:

– Câu (a): Các danh từ Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi viết hoa là đúng, vì đây là các danh từ riêng. Thông thường, các từ này là danh từ chung. Ở đây Chim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi là tên của các nhân vật cụ thể nên được xem như danh từ riêng.

– Câu (b): Út là tên riêng nên viết hoa; vua là danh từ chung, viết hoa là sai.

– Câu (c): ngựa là danh từ chung, không viết hoa; Cháy là tên làng – danh từ riêng, viết hoa là đúng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status