First name và Last name là gì? Trong tiếng anh là tên hay họ

First name là gì trong tiếng anh? cách sử dụng khi điền thông tin First name và Last name ở nước ngoài như thế nào là chuẩn? mời các bạn đọc hướng dẫn sau đây để hiểu rõ hơn khi cần nhập thông tin nhé.

First name la gi va Last name la gi? trong tieng anh la ten hay ho

First name là gì?

First name trong tiếng anh là: tên chính của bạn ví dụ: Tuấn, Anh, Hải, Nam

Last name là gì?

Last name trong tiếng anh là: Họ của bạn, ví dụ: Nguyễn, Bùi, Trần, Đoàn

Middle name là gì?

Middle name trong tiếng anh là: Tên đệm của bạn, ví dụ: Văn, Hữu, Hải

Ví dụ minh họa đầy đủ của 3 phần trên: Ví dụ mình tên là Nguyễn Quỳnh Anh

First name sẽ là: Anh

Last name sẽ là: Nguyễn

Middle name sẽ là: Quỳnh

First name là tên hay họ?

Vậy đến đây chắc các bạn đã hiểu được rõ về vấn đề First name là tên hay họ rồi đúng không?

Cách điền First name và Last name chính xác

Khi bạn đăng ký tài khoản ở các trang trên nước ngoài họ hay yêu cầu điền thông tin, nếu họ không yêu cầu điền Middle name thì các bạn sẽ nhập như hình ảnh sau đây là chuẩn. Hoặc khi bạn điền hồ sơ ở tiếng anh thì như sau:

Trường hợp chỉ yêu cầu điền: First name và Last name

First name va Last name la gi? - Vi Du 1

Hoặc bạn có thể điền như sau

First name va Last name la gi? - Vi Du 2

Hầu hết các thông tin đăng ký trên mạng giờ đều chỉ có yêu cầu điền First name và Last name chứ không có yêu cầu Middle name. Nên bạn cứ điền theo mẫu trên là người nước ngoài họ sẽ hiểu được tên chính thức và họ + tên đệm của bạn.

Một số lưu ý về cách sử dụng First  và Last name

  • Người nước ngoài sử dụng tên trước và họ sau
  • Quy tắc tên bên nước ngoài:  First Name + Middle Name + Last Name

Ví dụ: Donald Trump với tên họ + tên đệm đầy đủ là Donald John Trump thì Donald là Tên gọi, John là Tên đệm, Trump là Họ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

Viết một bình luận

DMCA.com Protection Status