Bài văn miêu tả mẹ bằng tiếng anh hay nhất

Hiện nay ngoài việc học tiếng việt, tiếng anh cũng đang và đã vô cùng phổ biến, việc sử dụng tiếng anh để miêu tả sẽ giúp các em nắm vững hơn từ vựng cho bản thân, bài viết giới thiệu những bài văn tả mẹ bằng tiếng anh có dịch nghĩa nhằm giúp các bạn tham khảo phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài ra với bài văn tả mẹ tiếng anh này các bạn cũng có thể học được cách triển khai câu văn trong tiếng anh chính xác và hay nhất.

Đề bài: Miêu tả mẹ kính yêu của em bằng tiếng anh

Bai van mieu ta me bang tieng anh hay nhat

The one i love most is my mother. She is tall and rather thin. She is a warm kindly person with an oval face and a long-silky hair. My mother loves us very much. She is used to staying up late and getting up early to earn money and take care of us. She is strict thanks to that we are educated into a good person.I will try to study well to satisfy my mother’s faith….

Tuyển tập bài văn tả mẹ bằng tiếng anh hay nhất

1.Tả mẹ bằng tiếng anh – My mother is a person I admire most

My mother is a person I admire most

My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy to the upbringing of my two brothers and I. Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives. Moreover, she is a good role model for me to follow. She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her. I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems. She has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits.

Dịch nghĩa: Mẹ tôi là người tôi ngưỡng mộ nhất

Mẹ tôi là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Mẹ đã cống hiến nhiều thời gian và sức lực vào việc dạy dỗ tôi và hai anh trai tôi. Mặc dù làm việc vất vả nhưng bà ấy đã luôn dành thời gian để dạy chúng tôi nhiều điều bổ ích mà cần thiết và quan trọng trong cuộc sống sau này của chúng tôi. Hơn nữa, mẹ là một tấm gương cho tôi noi theo. Mẹ luôn cố gắng sống hòa thuận với những người hàng xóm bên cạnh và giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn cho nên hầu hết mọi người tôn trọng và yêu quý bà ấy. Tôi ngưỡng mộ và kính trọng mẹ tôi không chỉ bởi vì bà nuôi dưỡng tôi tốt mà mẹ còn bên tôi và đưa ra sự giúp đỡ nếu cần thiết. Ví dụ như khi tôi gặp những khó khăn thì mẹ sẽ đưa ra những lời khuyên quý giá giúp tôi giải quyết những vấn đề đó. Mẹ có ảnh hưởng lớn tới tôi và tôi hi vọng rằng tôi sẽ thừa hưởng được một số nét tính cách của mẹ.

Xem thêm: Bài văn tả mẹ lớp 6 tiếng việt hay

Bai van ta me tieng anh - Me la nguoi toi nguong mo nhat
My mother is a person I admire most

2.Tả mẹ bằng tiếng anh – The one i love most is my mother

The one i love most is my mother

The one i love most is my mother. She is tall and rather thin. She is a warm kindly person with an oval face and a long-silky hair. My mother loves us very much. She is used to staying up late and getting up early to earn money and take care of us. She is strict thanks to that we are educated into a good person.I will try to study well to satisfy my mother’s faith.

Dịch nghĩa: Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ tôi

Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi cao, hơi gầy. Gương mặt trái xoan hiền lành phúc hậu và mái tóc dài óng mượt. Mẹ tôi rất yêu thương chúng tôi. Bà thức khuya dậy sớm vất vả để kiếm tiền và chăm sóc cho chúng tôi.Bà tuy là người nghiêm khắc nhưng nhờ vậy mà chúng tôi nên người. Tôi sẽ cố gắng học thất giỏi để không phụ lòng tin của mẹ.

Có thể bạn sẽ thích: Bài văn tả mẹ lớp 5 tiếng việt

Bai van ta me tieng anh - Nguoi ma toi yeu quy nhat la me toi
The one i love most is my mother

3.Tả mẹ bằng tiếng anh – My mother is the one who I love most in my life

My mother is the one who I love most in my life

My mother is the one who I love most in my life. For what she’s done, she deserved with the whole world. My mother is a 43-year-old household wife. She’s tall, slim and especially she has a beautiful long black hair. She always smile thus everyone consider her a friendly person. My mom loves every members of the family with all her heart. She agreed to be a household woman instead of working out. My mother takes care of the household chorces. She wakes up earliest in the morning and goes to bed latest in the night. And during the day, she’s very busy. I remember once when my mother got sick so nobody did the house work and everything went to crazy. From then, my father and I join hand to help mother whenever we have free time. She’s really happy about that. When I was a kid, mom taught me to play piano at each weekend. I still remember the songs which includes many childhood’s experiences. Not only taught me to play piano, she also taught me to be a better human. I love the moral stories that she told me before I fell asleep every night. We’re really appreaciate mother’s effort, patient and her hard work to conserve the family’s happiness. My mother is an indispensable part of my life. When I grow up, I want to be a woman like her.

Dịch nghĩa: Mẹ tôi là người mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này.

Mẹ tôi là người mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này. Với những gì đã làm, bà xứng đáng có cả thế giới. Mẹ tôi là một bà nội trợ 43 tuổi. Bà cao, ốm và đặc biệt bà có một mái tóc dài đen rất đẹp. Bà lúc nào cũng cười vì vậy mọi người nhận định bà là một người thân thiện. Mẹ tôi yêu quý tất cả các thành viên trong gia đình bằng cả trái tim. Bà đồng ý trở thành một người nội trợ thay vì ra ngoài làm việc. Mẹ tôi chăm lo tất cả công việc nhà. Bà là người dậy sớm nhất vào buổi sáng và đi ngủ muộn nhất vào buổi tối. Và trong ngày, bà rất bận rộn. Tôi nhớ có một lần mẹ tôi bị bệnh mà không ai làm công việc nhà và mọi thứ rất lộn xộn. Kể từ đó, bố và tôi cùng chung tay giúp mẹ làm việc nhà bất cứ khi nào chúng tôi có thời gian rảnh. Mẹ tôi rất vui về điều đó. Khi tôi còn bé, mẹ dạy tôi chơi piano vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi vẫn còn nhớ những bài hát chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ. Không chỉ dạy tôi chơi đàn mẹ còn dạy tôi trở thành một người tốt. Tôi rất yêu thích những câu chuyện đạo đức mà mẹ kể cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực, kiên nhẫn và công việc mệt mỏi của mẹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Khi tôi lớn lên tôi muốn trở thành một người phụ nữ như bà.

Bai van ta me tieng anh - Me toi la nguoi toi yeu quy nhat cuoc doi nay
My mother is the one who I love most in my life

Tham khảo bài luận về mẹ tiếng anh hay khác

Mother is my best friend

A mother is the best friend anyone could ever ask for. When everyone else turns away, she is the one turning towards you, when you fall, she’s the one that helps you up and when your heart is filled with despair, she’s the one that gives you a glimpse of hope. The day a child is born, so is a mother. The woman was always there but it wasn’t until the second their little baby was born that a mother was born. A mother and her child have a special bond that only they can understand. You can fool most of your friends most of the time, but you can’t fool mom. She sees right through you and always knows what’s wrong. Once she gives you that special hug everything seems okay and even though you never want her to let go, the feeling lasts forever.

There’s a point it every kid life when sitting next to mom in public is the most embarrassing thing possible or kissing mom in front of your friends is pretty much social suicide, but that doesn’t take away from how much we truly love them. From the day you first learn to ride your bike and your first day of school to your high school graduation and the day you get married, every kid says six words that they don’t mean, “You can let go now mom”. Even though we say it, deep down we still want them to hold on. It’s all still a little bit scary and we’re not ready to do it on our own.

Although sometimes it may seem like your mother hates you, and all she ever does is yell at you, recently I discovered she only does this because she loves you. Mothers love their kids as much if not more than you love them and they only want the best for you. She has been through all these things before and she wants to save you from making the same mistakes. She is looking out for you because she hates to see you hurt.

One thing a lot of kids forget to do is tell their mothers how thankful they are for everything they do and how much they love them. On May 13th everyone in the world sets aside one day to do what we should do every single day, tell our moms that we love them and that will never change. Even though sometimes we yell at our moms and say “you’re the worst mom in the world”, deep down we know it’s quite the opposite. That’s what Mother’s Day is for, to let your mom know that you never meant the harsh words and that you never will.

In conclusion, everyone has a best friend and everyone has the friends that they call their best friend forever, but the only girl in my life that I’m positive will be my best friend forever is my mom. She has been there from my first breath to my first broken heart and I know that no matter what I do she will always be there full of forgiveness and will provide the shoulder I can cry on. Not only is she my best friend but I am her best friend too. She was there for my first breath and I will be there for her last, and we will be together for everything in between, because a mother is the best friend anyone could ever ask for.

Một số từ vựng

  • Mother (n) /ˈmʌð.ər/: người mẹ
  • Despair (n) /dɪˈspeər/: nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng
  • Glimpse (v) /ɡlɪmps/: nhìn lướt qua
  • Fool(v)/fuːl/ : lừa dối, lừa gạt
  • Embarrassing (adj) /im’bærəsiɳ/: ngăn trở,làm lúng túng
  • Scary( adj) /ˈskeə.ri/ : sợ hãi, kinh hãi
  • Forgiveness(n) /fəˈɡɪv.nəs/ : sự tha thứ
  • Breath(n) /breθ/: hơi thở, tiếng thì thào, cơn gió nhẹ.

Dịch nghĩa: Mẹ là người bạn thân nhất của tôi

Mẹ là người bạn thân nhất mà ai cũng có thể có. Khi mọi người quay lưng với bạn, chỉ có mẹ vẫn luôn dõi theo bạn. Khi bạn gục ngã, chỉ có mẹ giúp bạn đứng dậy và khi trái tim bạn đầy tuyệt vọng, chỉ có mẹ cho bạn tia hy vọng. Ngày một đứa trẻ chào đời, nghĩa là có một người đã trở thành mẹ. Người phụ nữ đã luôn là người mẹ khi đứa con đầu tiên của cô ấy chào đời mà không cần chờ đợi cho đến khi đứa trẻ thứ hai của cô ấy được sinh ra mới trở thành người mẹ. Giữa mẹ và con có một sự kết nối đặc biệt mà chỉ có họ mới có thể hiểu được. Bạn có thể lừa dối rất nhiều bạn bè trong nhiều lần nhưng không thể lừa dối mẹ mình được.Mẹ nhìn thấy điều tốt và cũng biết hết những điều sai trái của bạn. Và khi mẹ cho bạn những cái ôm đặc biệt thì mọi thứ dường như rất ổn và ngay cả khi bạn không bao giờ muốn mẹ rời xa thì cảm giác đó sẽ vẫn kéo dài mãi mãi.

Có một điều rằng mọi đứa trẻ trên đời này khi ngồi cạnh mẹ tại những nơi công cộng là điều gây lúng túng nhất có thể hoặc hôn mẹ trước mặt bạn bè là hành động không hay ho cho lắm, nhưng điều đó sẽ không lấy đi bao nhiêu tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho họ. Kể từ ngày bạn bắt đầu học đi xe đạp, ngày đầu tiên bạn vào tiểu học cho đến ngày tốt nghiệp trung học và ngày bạn kết hôn, mọi đứa trẻ đều nói 6 từ mà chúng không có ý đó là “ Mẹ có thể buông tay rồi, mẹ yêu”. Mặc dù chúng ta nói ra điều đó, nhưng trong sâu thẳm chúng ta vẫn muốn mẹ giữ lại. Tất cả chúng ta vẫn còn chút gì đó sợ hãi và vì chúng ta chưa sẵn sàng để tự làm điều đó một mình.

Mặc dù đôi khi có vẻ như mẹ đang ghét bạn, la mắng bạn. Gần đây, tôi đã khám phá ra rằng mẹ chỉ làm những hành động đó vì mẹ yêu bạn. Các bà mẹ luôn yêu những đứa con của họ rất nhiều, nếu không nhiều hơn tình yêu bạn dành cho mẹ thì mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho bạn. Mẹ đã trải qua nhiều thứ trước đây và mẹ muốn bảo vệ bạn từ những lỗi tương tự như thế.Mẹ đang bảo vệ bạn bởi vì mẹ không muốn nhìn thấy bạn bị tổn thương.

Có một thứ mà mọi đứa trẻ đều quên làm là nói lời cảm ơn tới mẹ về mọi thứ mẹ đã làm và tình yêu của mẹ dành cho con mình. Ngày 13 tháng 5,mọi người trên thế giới dành riêng 1 ngày để làm những gì chúng ta làm mỗi ngày, nói với các bà mẹ chúng ta yêu thương họ và sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mặc dù đôi khi chúng ta la hét các bà mẹ và nói rằng “ Mẹ là người tồi tệ nhất trên thế giới”, nhưng trong sâu thẳm chúng ta biết được đó là hoàn toàn ngược lại.Đó là những gì mà Ngày của Mẹ, chúng ta để mẹ biết rằng chúng ta không bao giờ có những ý nghĩ như những lời nói khắc nghiệt đó.

Tóm lại, mọi người đều có một người bạn thân nhất và mọi người có những người bạn mà họ gọi họ là những người bạn thân mãi mãi, nhưng chỉ một người phụ nữ trong cuộc đời này mà chắc chắn sẽ trở thành người bạn thân nhất mãi mãi đó chính là mẹ. Mẹ luôn ở bên từ hơi thở đầu tiên cho tới những tổn thương đầu đời của chúng ta và tôi biết rằng, không quan trọng những gì chúng ta làm, mẹ sẽ luôn luôn tha thứ và đưa bờ vai để chúng ta dựa vào mỗi khi khóc. Mẹ không chỉ là người bạn thân nhất của chúng ta mà chúng ta cũng là người bạn thân nhất của mẹ. Mẹ luôn bên chúng ta từ hơi thở đầu tiên và chúng ta cũng sẽ ở bên cho đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng. Mẹ và con sẽ luôn ở bên cạnh nhau bởi vì mẹ là người bạn thân nhất mà ai cũng có thể có.

Chắc hẳn, trong những ngày gần đây bạn được biết đến người mẹ Đậu Thị Huyền Trâm đã hy sinh tính mạng mình để dành sự sống cho đứa con bé bỏng. Một nghĩa cử cao đẹp và thiêng liêng của một người mẹ trẻ khiến bao con tim thắt nghẹn. Và cũng qua bài luận trên đây, bạn sẽ càng thêm yêu quý và trân trọng mẹ mình hơn. Hãy dành thời gian bên mẹ và bên gia đình thân yêu ngay khi có thể nhé. (Hết)

Bai van ta me tieng anh - Me la nguoi ban than nhat cua toi
Mother is my best friend

Phần chú ý khác khi làm văn miêu tả tiếng anh

Nếu như trong tiếng Việt, một bài miêu tả sẽ phải chia rạch ròi thành ba phần, tuy nhiên, trong tiếng Anh, các bạn sẽ chỉ cần viết thành một đoạn duy nhất. Để có thể viết được đoạn văn mẫu miêu tả về mẹ bằng tiếng Anh, các bạn không những phải có khả năng quan sát, khả năng miêu tả mà còn cần khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt, vốn hiểu biết các từ vựng rộng,… Ngoài ra, các bạn cần nắm chắc được nội dung kiến thức các thì trong tiếng Anh để vận dụng miêu tả đúng hoàn cảnh và thời điểm nhất. Khi sử dụng các thì trong tiếng Anh một cách chính xác, các bạn sẽ thể hiện được xúc cảm từ hồi tưởng, hiện tại và tương lai một cách cụ thể, thuyết phục người nghe, người đọc.

Để có thể hiểu được hết nội dung của đoạn văn mẫu miêu tả về mẹ bằng tiếng Anh, các bạn có thể ngồi dịch lại để hiểu rõ hơn về nội dung của đoạn văn này. Việc bạn dịch lại cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc học các từ mới, củng cố lại những kiến thức cũ, các từ vựng đã được học một cách tốt nhất.

Có thể bạn sẽ quan tâm và dành tình cảm cho bố mình hơn khi:  Đọc các bài văn tả bố xúc động

BAIVIET.COM SƯU TẦM

Viết một bình luận

DMCA.com Protection Status