Giải câu 7 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 7 (Trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Qua các đoạn trích đã học, hãy phân tích những thành công nghệ thuật của truyện kiều (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên, nghệ thuật miêu tả nhân vật).

Trả lời:

– Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên:

+ Trực tiếp miêu tả thiên nhiên (Cảnh ngày xuân).

+ Tả cảnh ngụ tình (Kiều ở lầu Ngưng Bích).

– Nghệ thuật miêu tả nhân vật:

+ Khắc họa bằng bút pháp nghệ thuật ước lệ (Chị em Thúy Kiều);

+ Khắc họa tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ (Mã Giám Sinh mua Kiều);

+ Miêu tả đời sông nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình (Kiều ở lầu Ngưng Bích)

+ Khắc họa tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đôi thoại (Thúy Kiều báo ân báo oán).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status