Giải câu 6 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Qua các đoạn trích Chị em Thúy Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều, Thúy Kiều báo ân báo oán, hãy phân tích giá trị nhân đạo của Truyện Kiều.

Trả lời:

– Khẳng định, đề cao con người (Chị em Thúy Kiều)

– Lên án, tố cáo thế lực tàn bạo chà đạp lên con người (Mã Giám Sinh mua Kiều)

– Thương cảm trước những đau khổ, bi kịch của con người (Mã Giám Sinh mua Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích).

– Đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ công lý chính nghĩa (Thúy Kiều báo ân báo oán).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status