Giải câu 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Phân tích hình tượng các nhân vật:

– Nguyễn Huệ (đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh).

– Lục Vân Tiên (đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga).

Trả lời:

* Người anh hùng với lý tưởng đạo đức cao đẹp qua hình tượng Lục Vân Tiên (Lục Vân Tiên cửu Kiều Nguyệt Nga).

+ Lý tưởng theo quan niệm tích cực của Nho gia: “Nhớ câu kiến ngãi bất vi – Làm người thế ấy củng phi anh hùng”.

+ Lý tưởng theo quan niệm đạo lý của nhân dân: trừng trị cái ác, cứu giúp những người hoạn nạn.

* Người anh hùng dân tộc qua hình tượng Nguyễn Huệ trong Quang Trung đại phá quân Thanh.

+ Lòng yêu nước nồng nàn:

+ Quả cảm, tài trí:

+ Nhân cách cao đẹp;

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status