Giải câu 3 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 23 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Thánh Gióng trang 23 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng.

Trả lời:

– Gióng là hình tượng tiêu biểu, rực rỡ của người anh hùng đánh giặc giữ nước.

– Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở buổi đầu dựng nước: sức mạnh của tổ tiên thần thánh (sự ra đời thần kì); sức mạnh của tập thể cộng đồng (bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng); sức mạnh của thiên nhiên, văn hóa, kĩ thuật (ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, tre).

– Hình tượng khổng lồ, đẹp và khái quát như Thánh Gióng đã nói lên được lòng yêu nước, khả năng và sức mạnh quật khởi của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status