Giải câu 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bộ mặt xấu xa, thối nát của gia cấp thống trị, của xã hội phong kiến được thể hiện như thế nào qua các đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tùy bút), Quang Trung đại phá quân Thanh (Hoàng Lê nhất thống chí), Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều)?

Trả lời:

– Ăn chơi xa hoa, trụy lạc (Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh).

– Hèn nhát, thuầnn phục ngoại bang một cách nhục nhã (Hoàng Lê nhất thống chí.

– Giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm (Mã Giám Sinh mua Kiều).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status