Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Phương pháp tả người trang 62 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 3: Đọc đoạn văn đã bị xóa đi hai chỗ trong ngoặc (…). Nếu viết, em sẽ viết vào chỗ trống đó như thế nào? Em thử đoán xem ông Cản Ngũ được miêu tả trong tư thế chuẩn bị làm việc gì?

Trên thềm cao, ông Cản Ngũ ngồi xếp bằng trên chiếu đậu trắng, cạp điều. Ông ngồi một mình một chiếu; người ông đó như(…), to lớn, lẫm liệt, nhác trông không khác gì (…) ở trong đền. Đầu ông buộc một vuông khăn màu xanh lục giữ tóc, mình trần, đóng khổ bao khăn vát.

Trả lời:

Những từ ngữ có thể thêm vào chỗ dấu (…) trong đoạn văn là:

– Đỏ như con tôm luộc (như mặt trời, như người say rượu…)

– không khác gì thần hộ vệ trong đền (thiên tướng, thần sấm…)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status