Giải câu 2 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 194 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) trang 186 – 201 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Nêu những điểm phân biệt văn học dân gian với văn học viết.

Trả lời:

Văn học dân gian Văn học viết

– Lưu hành: truyền miệng, có nhiều dị bản, có tính không ổn định.

– Là sáng tác của nhân dân có tính tập thể, vô danh.

– Được sinh ra từ thực tại cuộc sống của nhân dân qua hoạt động sinh hoạt, sản xuất hàng ngày.

– Là tiếng nói chung của cộng đồng, tập thể, mang đặc điểm nghệ thuật truyền thống, mang bản sắc văn hóa, bản sắc dân tộc, không mang dấu ấn cá nhân.

– Lưu hành bằng chữ viết, có tính ổn định, tính thành văn.

– Là sáng tác của cá nhân, hữu danh, có tính cá thể.

– Mang tính thưởng thức của nghệ sĩ, được sinh ra từ cảm hứng của tác giả sáng tác.

– Mang màu sắc cái tôi cá nhân, mang cá tính, dấu ấn riêng của mỗi nghệ sĩ, nó có thể giống hoặc khác tiếng nói dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status