Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh trang 15 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Cho chủ đề: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam ”. Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh.

Trả lời:

Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Vốn mang trong tim mình nỗi đau mất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm đi tìm đường giải phóng dân tộc. Sau khi trở về nước, Bác đã dành toàn bộ cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Chúng ta hôm nay sống trong không khí hạnh phúc, hòa bình một phần lớn phải kể đến công lao và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status