Giải câu 2 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 2 Luyện tập Tính từ và Cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 155 – 157 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên có tác dụng phê bình và gây cười như thế nào?
Gợi ý:
– Xét về mặt cấu tạo, tính từ trong những câu trên thuộc kiểu cấu tạo nào? Từ có cấu tạo như vậy thường có tác dụng gì?
– Hình ảnh mà các tính từ gợi ra có lớn lao, khoáng đạt không?
– Các sự vật được đem so sánh với con voi là những sự vật như thế nào? Điều đó nói lên đặc điểm gì của năm ông thầy bói?

Trả lời:

– Các phụ ngữ của các cụm tính từ ở trên đều bổ sung ý nghĩa cho so sánh chứ không phải nhằm mục đích làm rõ sự vật.

– Các vật được đưa ra so sánh con đỉa, cái đòn càn, quạt thóc, cột đình, chổ sể cùn đều là những sự vật tầm thường, nhỏ bé không tương xứng với tầm vóc to lớn của con voi

– Điều đó thể hiện sự hiểu biết nông cạn, hạn hẹp, phiến diện của các ông thầy bói.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status