Giải câu 2 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Nhân hóa trang 57 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Dựa vào các từ in đậm, cho biết mỗi sự vật trên được nhân hóa bằng cách nào.

Trả lời:

a) Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.

b) Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.

c) Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status