Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà trang 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Vốn tri thức văn hoá nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? Vì sao Người lại có được vốn tri thức sâu rộng như vậy?

Trả lời:

a) Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ.

b) Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã:

– Học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như: Pháp, Anh, Hoa, Nga …;

– Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề – tức là học hỏi từ thực tiễn và lao động;

– Tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật của các khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm;

Điều quan trọng là Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động. Người biết tiếp thu cái hay, cái đẹp đồng thời với việc phê phán những hạn chế, những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản, trên nền tảng văn hóa dân tộc và ảnh hưởng quốc tế mà nhào nặn một nhân cách rất Việt Nam, rất bình dị, rất phương Đông và cũng rất hiện đại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status