Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Thầy bói xem voi trang 103 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Hãy nêu các cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán về voi như thế nào?

Trả lời:

* Cách xem và phán về voi của 5 thầy bói mù:

– Người thứ nhất: sờ vòi, phán, voi như đỉa.

– Người thứ 2: Sờ ngà, phán, voi như cái đòn càn

– Người thứ 3: sờ tai, phán, voi như cái quạt thóc

– Người thứ 4: sờ chân, phán, voi như cái cột đình

– Người thứ 5: sờ đuôi, phán, voi như cái chổi xể cùn

* Thái độ của năm ông thày bói khi phán về voi:

– Cả năm thầy bói đều phán sai về voi nhưng ai cũng khẳng định chỉ có mình là đúng và phủ nhận ý kiến của người khác. Đó là thái độ chủ quan sai lầm.

– Cái sai nọ dẫn đến cái sai kia. Cả năm ông không ai chịu ai, thành ra xô xát.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status