Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo) trang 81 – 84 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

– (thân mẫu, mẹ): 

+ Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa…. như nước trong nguồn chảy ra.

+ Nhà máy dệt kim Vinh mang tên Hoàng Thị Loan –

…. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– (phu nhân, vợ): 

+ Tham dự buổi chiêu đãi có ngài đại sứ và…..

+ Thuận… thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.

– (lâm chung, sắp chết) 

+ Con chim… thì tiếng kêu thương

Con người…. thì lời nói phải.

+ Lúc… ông cụ còn dặn dò con cháu phải thương yêu nhau.

– (giáo huấn, dạy bảo): 

+ Mọi cán bộ đều phải thực hiện lời…. của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

+ Con cái cần phải nghe lời… của cha mẹ.

Trả lời:

– Thân mẫu, mẹ

+ Câu 1 chọn từ mẹ

+ Câu 2 chọn từ thân mẫu

– Phu nhân, vợ

+ Câu 1 chọn từ phu nhân

+ Câu 2 chọn từ vợ

– Lâm chung, sắp chết

+ Câu 1 chọn từ sắp chết

+ Câu 2 chọn từ lâm chung

– Giáo huấn, dạy bảo

+ Câu 1 chọn từ giáo huấn

+ Câu 2 chọn từ dạy bảo

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status