Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 111 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 111 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phân tích xung đột kịch trong đoạn trích Tình yêu và thù hận (trích kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia).

Trả lời:

Xung đột kịch trong đoạn trích Tình yêu và thù hận (Trích kịch Rô-mê-ô Giu-li-ét của Sếch-xpia): xung đột giữa tình yêu của 2 người và sự cản trở bởi thù hận của hai dòng họ. Họ sẵn sàng từ bỏ tên họ, dòng họ mình để bảo vệ tình yêu trong sáng, mê say, mãnh liệt. Ở đoạn trích “Tình yêu và thù hận” xung đột này không gay gắt bằng những cảnh ở phần sau nhưng mối thù hận giữa hai dòng họ vẫn là sự cản trở lớn đối với tình yêu mới bắt đầu nhưng vô cùng mãnh liệt, thiết tha của Rô-mê-ô và Giu-li-ét.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status