Giải câu 1 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 1 Luyện tập Tính từ và Cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 155 – 157 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Dưới đây là năm câu của năm ông thầy bói nhận xét về con voi (truyện Thầy bói xem voi). Tìm cụm tính từ trong các câu ấy.
a) Nó sun sun như con đỉa.
b) Nó chần chẫn như cái đòn càn.
c) Nó bè bè như cái quạt thóc.
d) Nó sừng sững như cái cột đình.
đ) Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.

Trả lời:

Các cụm tính từ:

a. sun sun như con đỉa

b. chần chẫn như cái đòn càn

c. bè bè như cái quạt thóc

d. sừng sững như cái cột đình

đ. tun tủn như cái chổi sể cùn

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status