Giải câu 1 Các loại tình từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 1 Các loại tình từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Tính từ và cụm tính từ trang 155 – 157 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Trong số các tính từ vừa tìm được ở phần I:
– Những từ nào có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá,…)?
– Những từ nào không có khả năng kết hợp với từ chỉ mức độ?

Trả lời:

– Các từ kết hợp được với từ chỉ mức độ là: bé, oai

– Các từ không kết hợp được với từ chỉ mức độ: vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status