Bài văn trên có mấy danh từ riêng ?

Câu hỏi 8 (Trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bài văn trên có mấy danh từ riêng ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Một từ. Đó là từ nào ?

b) Hai từ. Đó là những từ nào ?

c) Ba từ. Đó là những từ nào ?

Trả lời:

– Chọn ( c) 3 từ ( Sứ, Hòn Đất, Ba Thê)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status