Soạn bài – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 – 102 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7

Quê hương

Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa…

Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó, chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn trong vườn cây, thấy ruộng đồng, thấy núi Ba Thê vòi vọi xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò.

Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Sứ còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng vàng, phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm, trùi trũi.

Nắng sớm đẫm chiếu người Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị.

Theo ANH ĐỨC

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng

Giải câu 1 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ?

a) Ba Thê

b) Hòn Đất

c) Không có tên

Trả lời:

Vùng quê được tả trong bài văn tên là gì?

Chọn (b) Hòn Đất

Giải câu 2 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Quê hương chị Sứ là :

a) Thành phố

b) Vùng núi

c) Vùng biển

Trả lời:

Quê hương chị Sứ là:

Chọn (c ) Vùng biển

Giải câu 3 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ?

a) Các mái nhà chen chúc

b) Núi Ba Thê vòi vọi xanh lam

c) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

Trả lời:

Những từ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi

Chọn (c ) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

Giải câu 4 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?

a) Xanh lam

b) Vòi vọi

c) Hiện trắng những cánh cò

Trả lời:

Những từ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao

Chọn (b) Vòi vọi

Giải câu 5 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?

a) Chỉ có vần

b) Chỉ có vần và thanh

c) Chỉ có âm đầu và vần

Trả lời:

Tiếng “yêu” gồm những bộ phận cấu tạo nào?

Chọn (b) chỉ có vần và thanh

Giải câu 6 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 101 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Bài văn trên có 8 từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó ?

a) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

b) Vòi vọi, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng lóa, trùi trũi, tròn trịa, xanh lam.

c) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa, nhà sàn.

Trả lời:

Bài văn trên có 8 từ láy Theo em tập hợp dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó:

– Chọn (a) : oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa

Giải câu 7 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 102 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghĩa của chữ tiên trong đầu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ?

a) Tiên tiến

b) Trước tiên

c) Thần tiên

Trả lời:

Nghĩa của chữ “tiên” trong đầu tiên khác nghĩa với chữ ” tiên” nào dưới đây

– Chọn ( c) thần tiên

– Bài văn trên có mấy danh từ riêng

Giải câu 8 – Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 (Trang 102 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Bài văn trên có mấy danh từ riêng ?

a) Một từ. Đó là từ nào ?

b) Hai từ. Đó là những từ nào ?

c) Ba từ. Đó là những từ nào ?

Trả lời:

– Chọn ( c) 3 từ ( Sứ, Hòn Đất, Ba Thê)

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7

Quê hương

Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị. Chính tại nơi này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ. Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa…

Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó, chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn trong vườn cây, thấy ruộng đồng, thấy núi Ba Thê vòi vọi xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò.

Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Sứ còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng vàng, phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm, trùi trũi.

Nắng sớm đẫm chiếu người Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị.

Theo ANH ĐỨC

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng

Câu 1. Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ?

a) Ba Thê

b) Hòn Đất

c) Không có tên

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Hòn Đất

Câu 2. Quê hương chị Sứ là :

a) Thành phố

b) Vùng núi

c) Vùng biển

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Vùng biển

Câu 3. Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ?

a) Các mái nhà chen chúc

b) Núi Ba Thê vòi vọi xanh lam

c) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

Câu 4. Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?

a) Xanh lam

b) Vòi vọi

c) Hiện trắng những cánh cò

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Vòi vọi

Câu 5. Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?

a) Chỉ có vần

b) Chỉ có vần và thanh

c) Chỉ có âm đầu và vần

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Chỉ có vần và thanh

Câu 6. Bài văn trên có 8 từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ 8 từ láy đó ?

a) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

b) Vòi vọi, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng lóa, trùi trũi, tròn trịa, xanh lam.

c) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa, nhà sàn.

Trả lời:

Đáp án đúng: a) Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

Câu 7. Nghĩa của chữ tiên trong đầu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ?

a) Tiên tiến

b) Trước tiên

c) Thần tiên

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Thần tiên

Câu 8. Bài văn trên có mấy danh từ riêng ?

a) Một từ. Đó là từ nào ?

b) Hai từ. Đó là những từ nào ?

c) Ba từ. Đó là những từ nào ?

Trả lời:

Đáp án đúng: ý c (Ba từ, là các từ (chị) Sứ; Hòn Đất; (núi) (Ba Thê))

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status