Soạn bài – Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Soạn bài tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng trang 12 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Giải câu hỏi 1 (Trang 12 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng Phù Ủng.

Gợi ý:
a) Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?
b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?
c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ?

Trả lời:

Phạm Ngũ Lão là một tướng giỏi thời nhà trần. Ông có tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Thời trai trẻ của ông cũng thật đáng khâm phục. Câu chuyện kể về ông như sau :

Một buổi sáng, bên vệ đường làng Phù ủng có một chàng trai ngồi đan sọt. Chàng mải miết với công việc và đăm chiêu suy nghĩ về việc nước nên không hề hay biết những cảnh vật xung quanh mình. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa kiệu Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông võng xe chật đường, loa phát thanh náo nhiệt. Thế nhưng, chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt. Quân mở đường giận quá bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai, máu chảy lai láng nhưng chàng trai vẫn không hay biết.

Kiệu Hưng Đạo Vương đến gần. Lúc ấy, chàng trai mới sực tỉnh và vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

– Đùi bị đâm chảy máu thế kia ngươi không biết sao ?

Chàng trai đáp :

– Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách Binh thư nên không để ý, xin Đại vương xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến chiến thuật dùng binh, chàng trai trả lời trôi chảy. Hưng Đạo tỏ lòng mến trọng người tài, đưa theo về kinh đô. Sau đó, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc và lập được chiến công lớn.

Giải câu hỏi 2 (Trang 12 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c ?

Trả lời:

a) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai để chàng đau mà tỉnh dậy, tránh chỗ cho kiệu của Đại vương Trần Hưng Đạo đi qua.

b) Tại sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô vì biết chàng trai là người tài giỏi, có tinh thần yêu nước nồng nàn, muốn giúp triều đình diệt giặc Nguyên Mông.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status