Soạn bài – Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Soạn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” trang 10, 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.

Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Thưa các bạn!

Tôi xin báo cáo kết quả thi đua của lớp ta trong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” vừa qua:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

– Phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức kỉ luật tốt. Nhưng vẫn còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học.

– Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá, không có điểm kém.

2. Lao động: Lớp tham gia nhổ cỏ ở hai bồn hoa trong sân trường.

3. Các công tác khác: Lớp có điệu múa tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoạt giải Nhì.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

– Tập thể: tổ 1, tổ 3.

– Cá nhân: Đặng Tuấn Cảnh, Nguyễn Phương Hà, Lê Đức Khôi, Vũ Minh Long, Bùi Thị Mai.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Giải câu hỏi 1 (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với ai ?

Trả lời:

Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với toàn lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.

Giải câu hỏi 2 (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Bản báo cáo gồm các nội dung nào ?

Trả lời:

Bản báo cáo gồm các nội dung sau:

Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp (mặt học tập, mặt lao động và các công tác khác).

Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân.

Giải câu hỏi 3 (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?

Trả lời:

Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng, để nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status