Soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 8 tuần 27

Soạn bài ôn tập giữa học kì II: Tiết 8 tuần 27 trang 77, 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài tập Tiết 8 tuần 27, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Tiết 8 tuần 27.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập tiết 8 tuần 27

Giải câu hỏi 1: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3)

Suối

Suối là tiếng hát của rừng
Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây
Tự giọt sương của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn, hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối, suối ơi
Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

VU DUY THÔNG

Chú thích:

– Thung: Thung lũng (cách gọi tắt).
– Hợp đồng: Phối hợp với nhau.

Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng:

1. Suối do đâu mà thành ?
a) Do sông tạo thành.
b) Do biển tạo thành.
c) Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?
Suối gặp bạn hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.
a) Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.
b) Suối và sông là bạn của nhau.
c) Suối, sông và biển là bạn của nhau.

3. Trong câu Từ cơn mưa ngập ngừng trong mây, sự vật nào được nhân hóa?
a) Mây.
b) Mưa bụi.
c) Bụi.

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hóa?
a) Suối, sông.
b) Sông, biển.
c) Suối, biển.

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hóa bằng cách nào ?
a) Tả suối bằng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.
b) Nói với suối như nói với người.
c) Bằng cả hau cách trên.

Trả lời:

1: Suối do đâu mà thành ?

Hướng dẫn:

Chọn câu C : Suối do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2: Em hiểu 2 câu thơ sau thế nào?

Hướng dẫn:

Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời

Chọn câu a : Nhiều suối họp lại thành sông, nhiều sông họp lại thành biển.

3: Trong câu thơ “Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây” sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : mưa bụi (được nhân hoá).

4: Trong khổ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu a : suối, sông (được nhân hoá).

5: Trong khổ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : xưng hô với suối như xưng hô với người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status