Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng?

Câu hỏi 3 (Trang 138 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Bầm ơi trang 137 – 138 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Nhà hát tuổi trẻ

b) Nhà xuất bản giào dục

c) Trường mầm non sao mai

Trả lời:

a) Nhà hát Tuổi trẻ.

b) Nhà xuất bản Giáo dục.

c) Trường Mầm non Sao Mai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status